• Fof frise ny

FOF Sønderborg

Aftenskole, kurser og foredrag

FOF Sønderborg er en aftenskole, der udbyder en vifte af inspirerende fritidsaktiviteter f.eks.:

 • Foredrag
 • Gråsten Seniorhøjskole
 • Sprogkurser
 • Operature
 • Musik- & sangundervisning
 • Kor
 • Edb
 • Kreative fag
 • Bevægelse & motion
 • Træning for kroniske lidelser
 • Træning for udviklingshæmmede.

Formålet med FOF er gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund. FOF er uafhængig af partipolitik og vil gerne medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv. FOFs aktiviteter afholdes i hele Sønderborg Kommune.   

Slots Allé 16
6440 Augustenborg
Danmark
93 88 15 97
info@fof-sonderborg.dk