• hornfisk
    fisk

Fiskeplads ved Mommark

Her kan du fange ørred, hornfisk og multe

Ved Mommark havn kan der fiskes mod syd.


Sæson:

  • ørred (februar-maj, september-oktober) - fisk i yngledragt er fredede fra 16. november til 15. januar
  • hornfisk (maj-juni)
  • multe (juni-september
Mommark Havn
6470 Sydals
Danmark