• Alsingergildet
    als

Alsingergildet

Alsingergildet er stiftet i 1946 med det formål at værne om den alsiske dialekt og kultur - og for at øge alsingernes interesse for dialekten.

Alsingergildet arbejder med at holde alsisk kultur og dialekt levende. Det alsiske dialektselskab blev stiftet den 19. maj 1946.


Gildet har op til 12 gildebrødre og -søstre og seks bisiddere. Formålet med dette gilde er at værne om alsisk dialekt og kultur. For at være gildebror eller søster skal man være født på Als. Bisiddere behøver ikke at være indfødte.


Der holdes to gildeting om året - et i april og et i oktober. Det er næsten heldagsmøder, og der findes stort set ingen undskyldning, der er god nok, for ikke at møde op. Bøden for ikke at møde præcis eller at udeblive uden en virkelig god undskyldning er en flaske solbærrom.

Tandsbusk 48
6470 Sydals
Danmark
27905947
hth1@sonderborg.dk

Lignende steder