• Foto af trætoppe

Østerholm Slotsruin

Ruin af Hertug Hans' slot nær Nørreskoven

Granitfundamentet af Hertug Hans den Yngres renæssanceslot Østerholm fra 1592. Østerholm var oprindeligt omgivet af en voldgrav, der i dag er væk. Udenfor voldgraven lå stalde, bryggeri, bageri og boliger til tjenestefolk samt en frugthave med 584 frugttræer. Slottet er baseret på en borg opført af amtmand Thomas Sture.

1,5 km nordøst for Østerholm ligger Helvedgård Voldsted, hvor Thomas Stures tidligere bolig lå.

Voldstedvej 1 B
6430 Nordborg
Danmark

Lignende steder