Botilbud Bosager søger en pædagog

Botilbud Bosager - hus 4 - søger 1 faglig dygtig pædagog 32
timer/uge. 
Tiltrædelse d. 1/2-19 eller snarest herefter. 
 
Hvem er vi: 
 • En kommunal boform for voksne med betydelig og
  varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 
 • I hus 4 bor der primært yngre borgere, der
  stort set alle har et aktivitets og samværs tilbud. 
 
Vi tilbyder: 
 • En arbejdsplads, hvor der bor 42 borgere i 4
  forskellige huse. 
 • Professionelle, engagerede og sparringsparate
  kollegaer. 
 • Et miljø, hvor vi arbejder målrettet med
  fagligheden. 
 • Et arbejde, hvor du hele tiden lærer nyt,
  udfordres og er med til at skabe udviklingen. 
 • Skiftende arbejdstider i tidsrummet kl.
  06.30-23.00 og hver 2. weekend. 
 
Du tilbyder: 
 • Altid at have borgere og deres livshistorie i
  centrum og herudfra have fokus på samspil og relationer. 
 • En anerkendende og varm pædagogisk personlighed,
  som rummer mennesker, der er ganske særlige og har brug for DIN omsorg for at
  være trygge og trives. 
 • Initiativrigdom og refleksioner over egne og
  andres handlinger. Herunder at være med til at finde konstruktive og ansvarlige
  pædagogiske løsninger til komplekse udfordringer. 
 • Parathed i forhold til fysiske og psykiske
  udfordringer. Konkret i forhold til forflytninger og udfordrende adfærd. 
 • Gode evner i forhold til dokumentation af det
  pædagogiske arbejde, da vi betragter det som en del af kerneopgaven. 
 • Evne og vilje til at arbejde struktureret -
  herunder følge dagsrytmer og – strukturer detaljeret. 
 • Kørekort, så du kan køre i vores busser og tage
  på ture med borgerne. 
 • En tilfredsstillende straffeattest. 
 
Hvad gør vi: 
 • Arbejder ud fra vores vision: Bosager – Flintholm
  bedre end i går. 
 • Kerneopgaven er: I fællesskab skaber vi rammen, så den enkelte borger
  oplever livskvalitet. 
 • Arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne
  i relationen oplever at blive set, hørt og forstået. 
 • Arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang,
  hvor borgernes ønsker, håb og drømme er i fokus. 
 • Arbejder med pædagogik og metoder tilpasset den
  enkelte borgers udfordringer - herunder KRAP totalkommunikation, TTT, struktur
  i forhold til autismespektrumforstyrrelser, døv/blindepædagogik, neuropædagogik
  og marte meo. 
 • Arbejder ud fra indsatsplaner og målrettede
  pædagogiske tiltag, for at skabe en hverdag, der er indholdsrig og tryg for borgerne.  
 • Træffer beslutninger så tæt på borgerne som
  muligt. 
 
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
afdelingsleder Jane B. Jørgensen 27 90 02 62 eller Bodil N. Wilhelmsen 27 90 45
05. Ansøgningsfrist søndag d. 20/1-19. Vi forventer at afholde samtaler i uge 5. 

Afdeling

Bosager

Ansøgningsfrist

2019-01-20T23:59:59

Stillingskategori

Handicap og Psykiatri

Kontaktperson

Jane Jørgensen

Kontaktoplysninger

27 90 02 62