Botilbud Bosager søger 2 pædagoger 31 timer/uge.

Botilbud Bosager – hus 1 og 2 - søger hver 1 pædagog 31 timer/uge. Tiltrædelse snarest eller d. 1/3-18.
 
 
Vi tilbyder:
 
 • En arbejdsplads, hvor der bor 42 borgere i 4 forskellige huse.
   
 • Engagerede og sparringsparate kollegaer.
   
 • Et miljø, hvor vi arbejder målrettet med fagligheden.
   
 • Et arbejde, hvor du hele tiden lærer nyt, udfordres og er med til at skabe udviklingen.
   
 • Skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 06.30-23.00 og hver 2. weekend.
   
 
Du tilbyder:
 
 • Altid at have borgere og deres livshistorie i centrum og herudfra have fokus på samspil og relationer.
 • En anerkendende og varm pædagogisk personlighed, som rummer mennesker, som er ganske særlige og har brug for DIN omsorg for at være trygge og trives.
   
 • Initiativrigdom og refleksioner over egne og andres handlinger. Herunder at være med til at finde konstruktive og ansvarlige pædagogiske løsninger til komplekse udfordringer.
   
 • Parathed i forhold til fysiske og psykiske udfordringer. Konkret i forhold til forflytninger og udfordrende adfærd.
 • Gode evner i forhold til dokumentation af det pædagogiske arbejde, da vi betragter det som en del af kerneopgaven.
 • Evne og vilje til at arbejde struktureret - herunder følge dagsrytmer og – strukturer detaljeret.
   
 • Kørekort, så du kan køre i vores busser og tage på ture med vores borgere.
   
 • En tilfredsstillende straffeattest.
   
 
Hvem er vi:
 
 • En kommunal boform for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
   
 
Hvad gør vi:
 
 • Arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne i relationen oplever at blive set, hørt og forstået.
   
 • Prioriterer at medarbejderne skal have efter og videreuddannelse. I 2018 er der 4 dages KRAP undervisning.
   
 • Arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang, hvor borgernes håb og drømme er i fokus.
   
 • Arbejder med pædagogik tilpasset den enkelte borgers udfordringer - herunder totalkommunikation, TTT, struktur i forhold til autismespektrumforstyrrelser, døv/blindepædagogik, neuropædagogik og marte meo.
   
 • Arbejder ud fra indsatsplaner og målrettede pædagogiske tiltag for at skabe en hverdag, der er indholdsrig og tryg for borgerne.
 • Træffer beslutninger så tæt på borgerne som muligt.
   
 
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Bodil N. Wilhelmsen 27 90 45 05 eller Jane B. Jørgensen 27 90 02 62.
 
 
Ansøgningsfrist mandag d. 1/1-18. Vi forventer at afholde samtaler i uge 2.
 
 

Afdeling

Bosager

Ansøgningsfrist

2018-01-01T23:59:59

Stillingskategori

Handicap og Psykiatri

Kontaktperson

Jane Jørgensen

Kontaktoplysninger

27 90 02 62