Bagatelgrænse for garantistillelse hos kommunens entreprenører indføres

Published
22. feb 2018
Byggeri
For at skabe bedre rammevilkår for mindre, lokale entreprenører følger Sønderborg Kommune Dansk Byggeris råd om at indføre en bagatelgrænse. Derved skal opgaver under 500.000 kr. ikke stille sikkerhed, som ellers giver store omkostninger for entreprenøren.

På Dansk Byggeris opfordring ændrer Sønderborg Kommune nu deres brug af entreprenør-sikkerhedsstillelse i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Tidligere skulle entreprenører stille en garanti på 15% af entreprisesummen, som nævnt i de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Oftest stilles sikkerheden gennem en bankgaranti eller kautionsforsikring, hvilket medfører væsentlige omkostninger for entreprenøren. Nu indfører man en nedre grænse.

- Vi skal ikke belaste vores lokale entreprenører unødvendigt, og netop derfor indfører vi en formel bagatelgrænse på 500.000 kr. Vi ved, at en garantistillelse har omkostninger for vores erhvervsdrivende. Som kommune vil vi gerne gå forrest og sørge for, at projekter, hvor kommunen er samarbejdspartner, bliver så gnidningsfrie som mulige, siger formanden for Erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen.

Samtidig vedtages det, at alle garantier under 75.000 kr. skal frigives.

Formanden for Dansk Byggeri, Bjarke Fynsk, roser kommunen for beslutningen:

- Jeg er glad for, at kommunen har fulgt vores anbefaling i denne sag. En nedre grænse som denne er til stor gavn for erhvervslivet og især de små og mellemstore virksomheder, som ellers har en større udgift i forbindelse med garantistillelsen.

Sønderborg Kommune har pr. januar 2018 samlet set 121 entreprenørgarantier for en samlet entreprisesum på ca. 500 mio. kr., og med en samlet garanti-værdi på ca. 27 mio. kr.

Erfaringer viser, at der meget sjældent bliver gjort brug af garantier under 75.000 kr., og derfor vurderes det, at beslutningen ikke vil påføre Sønderborg Kommune yderligere omkostninger.