Arbejdsmarkedsafdelingen i Sønderborg Kommune søger en jobmentor til kompetencecentret – til projektansættelse i den boligsociale helhedsplan.

Vil du arbejde i en organisation, hvor udvikling, engagement
og kvalitet er i fokus? Og vil du gerne være del af en indsats, hvor din
indsats gør en forskel hver dag? 
 
Arbejdsmarkedsafdelingen har fokus på, at udvikle en
tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på at øge borgerens
tilknytning til arbejdsmarkedet. Og vi har et tæt samarbejde med det lokale
erhvervsliv, som vi kontinuerligt arbejder målrettet og strategisk med at
styrke yderligere. 
 
Som jobmentor bliver du en del af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen
og du får til opgave at understøtte udsatte borgeres vej til job og uddannelse.
Dit primære fokus i samarbejdet med borgerne bliver at understøtte den
virksomhedsrettede indsats og borgerens vej mod selvforsørgelse. 
 
Den boligsociale helhedsplan er et samarbejde mellem
Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune og omhandler boligområderne
Kløver-/Hvedemarken, Stenbjergparken, Nørager og Søstjerne-/Søgræs-/Koral- og
Konkylievej.   
 
Du vil blive ansat i Kompetencecentret, men du vil i det
daglige arbejde med udgangspunkt i den boligsociale team i
Netværkssekretariatet på Ringbakken 4, hvor du har din primære arbejdsplads.  
 
Som jobmentor i det boligsociale team, under helhedsplanen
skal du sammen men en anden jobmentor:  
 • Være opsøgende over for ledige borgere i
  boligafdelingerne i forhold til at motivere til den virksomhedsrettede indsats. 
 • Være opsøgende overfor virksomheder, i forhold
  til at finde jobåbninger og praktiksteder (i samarbejde med
  virksomhedsservice).  
 • I samarbejde med borgeren iværksætte
  praktikker/jobrettede aktiviteter, job med løntilskud og i sidste ende formidle
  ordinær beskæftigelse eller uddannelse -  alt efter hvilken målgruppe borgeren tilhører. 
 • Arbejde tæt sammen med jobrådgivere i de
  forskellige teams, virksomhedsservice og andre fagpersoner i kommunen omkring
  borgerens samlede udfordringer.  
 • Møde borgeren på hjemmebane, enten hjemme hos
  borgeren, i Fælleshuset eller i et af afdelingernes fælleslokaler.  
 • Give tæt opfølgning, håndholdt hjælp og sparring
  undervejs i processen med borgeren, dette også udover de samtaler borgeren
  deltager i hos jobcentret 
 • Tilbyde efterværn for borgere, som efter lang
  tids ledighed kommer i ordinær beskæftigelse, for at understøtte, at borgeren
  fastholdes i beskæftigelse.  
 
Du kommer til at arbejde tæt sammen med en anden jobmentor i
projektet. Sammen planlægger og afholder I
aktiviteterne ’åben jobcafé’ og ’jobbussen’. 
 
Målgruppen for indsatsen er ledige borgere i de fire
boligafdelinger, dog ikke sygedagpenge-modtagere. De ledige har ofte lang tids
ledighed bag sig og har haft svært ved for alvor at finde solidt fodfæste på
arbejdsmarkedet. De har ofte flere og andre problemstillinger i livet end
ledighed. 
 
Vi søger en medarbejder, der: 
 • Har erfaring med at arbejde med borgere langt
  fra arbejdsmarkedet 
 • Har kendskab til eller erfaring indenfor beskæftigelsesområdet  
 • Har erfaring med projektarbejde eller stor lyst
  til at prøve sig selv af i en projektmæssig ramme, herunder også at arbejde
  decentralt 
 • Kan arbejde tæt sammen med jobrådgivere i de
  forskellige teams, virksomhedsservice og andre fagpersoner i kommunen omkring
  borgerens plan.  
 • Kan møde borgeren med respekt, evne at inspirere
  og motivere, med Empowerment som tilgang 
 • Er robust i forhold til målgruppen  
 • Kan arbejde tværfagligt og tværsektorielt  
 • Kan have mange bolde i luften i en hektisk
  hverdag og samtidig arbejde systematisk og metodisk 
 • Har blik for muligheder og potentialer 
 • Har gode kommunikative evner og formår at
  omsætte disse både i tale og skrift. 
 • Har lyst til at indgå i, og byde aktivt ind, i
  et lille tværfagligt team 
 
Vi tilbyder dig som medarbejder: 
 • En spændende stilling i et tværfagligt
  boligsocialt team, hvor vi er fagligt nysgerrige og har mod på at dygtiggøre os
  i fællesskab 
 • Erfarne og metodestærke kollegaer og dermed gode
  muligheder for faglig sparring 
 • Et arbejde med mange interne og eksterne samarbejdsrelationer 
 • Et selvstændigt og udfordrende job med
  afvekslende jobfunktioner 
 • At du bliver en del af en positiv kultur, der er
  præget af et godt samarbejdsmiljø 
 • God mulighed for netværk med ansatte i andre
  boligsociale helhedsplaner i hele landet 
 
 
Tiltrædelse d. 1. maj 2019. Stillingen er tidsbegrænset frem
til 30. juni 2021.  
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte teamleder
i Kompetencecentret Mette Christine Nielsen på telefon 2790 5134, mail: mcne@sonderborg.dk eller projektleder Marlene Wullf på telefon 2790 5069, mail: mawu@sonderborg.dk
 
Mere information vedrørende den boligsociale helhedsplan kan
ses på  http://mitboligomraade.dk
 
Vi ser gerne, at du besøger arbejdspladsen og hører mere om
det boligsociale arbejde. Du velkommen til at ringe til Marlene Wullf og aftale
tid til et besøg i Netværkssekretariatet. 
 
Ansøgningsfristen er søndag d. 24. marts 2019. Ansættelsessamtaler
forventes afholdt torsdag d. 28. marts 2019. 

Afdeling

Job og Velfærd

Ansøgningsfrist

2019-03-24T23:59:59

Stillingskategori

Administration og Sagsbehandling

Kontaktperson

Mette Christine Nielsen

Kontaktoplysninger