Aftenvagter - skærmet enhed

Guderup Plejecenter, skærmet enhed, søger social og
sundhedsassistenter til aftenvagt
 
Fra den 1. februar 2019 eller efter
aftale søges 2 aftenvagter. 
Stillingerne er på 30 timer/uge og
der arbejdes hver 2. weekend. 
 
Afdelingen er en skærmet enhed, afdelingen har 4
vurderings boliger og 3 fastboende borgere. Personalegruppen er sammensat
tværfagligt, bestående af sosu hjælper, sosu assistenter samt pædagoger. I den
tværfaglige gruppe indgår også sygeplejerske og ergoterapeut. 
  
Vi tilbyder:      
 • En spændende og afvekslende
  hverdag, der er i konstant udvikling.  
 • Vi vil skabe det gode hjem for
  beboerne  
 • Prioritere faglige og
  sociale aktiviteter  
 • Hos os er frivillige en
  naturlig del af hverdagen  
 • Anerkendende tilgang og hvor
  der er plads til humor  
 • Vi arbejder med patientsikker
  kommune og fejrer succeserne  
 • Vi skaber gode rammer og har
  mange personalegoder.  
 • Et selvstændigt job med stor
  indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.  
 • Vi arbejder inden for
  Sønderborg kommunes værdier i Social og sundhed:   Anerkendelse,
  Engagement, Dialog, Samarbejde.  
 
Personlige forudsætninger:      
 • Faglige forudsætninger og
  dokumenteret erfaring i at arbejde med mennesker der har en demens sygdom. 
 • Tør tage initiativ og er
  engageret/empatisk i dit arbejde   
 • Konstruktiv, kritisk og
  reflekterende i forhold til det daglige arbejde  
 • Personlige
  kvalifikationer:     
 • Handlekraftig og kan bevare
  overblikket i komplekse og uforudsete situationer  
 • Har kendskab til arbejdet med
  socialpædagogiske indsatser og beboerkonference.  
 • Kan på en anerkendende måde
  samarbejde med det øvrige personale på afdelingen.  
 
Yderligere information herunder funktionsbeskrivelse
kan indhentes hos daglig leder Mona G. Knudsen, telefon 88 72 46 37  
 
Du er velkommen til at aftale et besøg på plejecentret.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst.  
 
Ansøgningen vedlagt CV og kopi af
uddannelsesbevis.  
 
Ansøgningsfrist søndag den 20. januar 2019
Samtaler afholdes i uge 4 og 5 
 
Ansøgningerne til disse stilling, herunder indkaldelse
til en evt. samtale sker udelukkende elektronisk.  
 

Afdeling

Guderup Plejecenter

Ansøgningsfrist

2019-01-20T23:59:59

Stillingskategori

Social og Sundhed

Kontaktperson

Børge Moos

Kontaktoplysninger