AFIS operatør

Sønderborg Lufthavn søger en AFIS-operatør med tiltrædelse snarest muligt. 


Arbejdsopgaver: 
  • Flyvepladsflyveinformationstjeneste 
  • Alarmeringstjeneste 
  • Vejrobservationstjeneste 
  • Briefing og vejrformidling 
  • Administrative opgaver 
 
Kvalifikationer: 
  • Gyldigt AFIS-certifikat (AFI) 
  • Radar Endorsement, eller vilje til at gennemføre og bestå radarkusus i forbindelse med ansættelse 
  • Gyldig uddannelse som vejrobservatør, eller vilje til at gennemføre og bestå vejrobservatør uddannelsen i forbindelse med ansættelse 
  • Skal kunne sikkerhedsgodkendes af politiet 
 
Da der er vagtordning fra hjemmet, fordres bopæl indenfor en rimelig afstand af lufthavnen. 
 
Lønnen vil blive aftalt efter principperne i NyLøn med udgangspunkt i KL/Serviceforbundet "Overenskomst for flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl. ved kommunale flyvepladser". 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til AFIS-leder Morten Nielsen, tlf. +45 7442 2130 eller Manager of operational service Troels Arnkjær, tlf. +45 7342 2169.
 
Skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag skal være os i hænde senest fredag den 21 september 2018.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart herefter. 
 
Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg- Tlf. 74 42 21 30 – Fax 74 42 11 21 – www.eksb.dk 

Afdeling

Lufthavn

Ansøgningsfrist

2018-09-21T23:59:59

Stillingskategori

Beredskab og Lufthavn

Kontaktperson

Troels Arnkjær

Kontaktoplysninger