Afdelingsleder for Digitalisering og Udbud

Bliv
afdelingsleder for et højt profileret, strategisk indsatsområde i Sønderborg
Kommune.  
 
Sønderborg Kommune
arbejder aktivt med konkurrenceudsættelse, digitalisering og datasikkerhed i
hele organisationen og har igangsat mange spændende projekter med henblik på at
understøtte de fællesoffentlige og kommunale it- og digitaliseringsstrategier
og indkøbs- og udbudsstrategien. 
 
Har du lyst til at
påvirke og præge Sønderborg Kommunes digitale struktur og fremtidige perspektiv
på området, så glæder vi os til at få dig som afdelingsleder for Digitalisering
og Udbud.  
 
Dine centrale opgaver 
Vi ønsker, at du i din første tid
prioriterer at få indsigt i og hånd om kontraktstyringsprojekt for Sønderborg
Kommune samt varetager den overordnede proces for styring af udbudsplan og
digitaliseringsportefølje.  
 
Derudover vil du stå i
spidsen for 
 
 • At implementere og omsætte de nationale
  digitaliseringsstrategier samt Sønderborg Kommunes IT-  og
  digitaliseringsstrategi til konkrete værdiskabende initiativer i organisationen 
 • At
  udvikle og modne kommunens arbejdsgange i forhold til anskaffelse og
  implementering af kontrakter, indkøbsaftaler og digitale løsninger, både internt på teambasis og i hele organisationen

Stillingen fordrer, at du indgår i både interne og
eksterne netværk. Vi ønsker derfor en leder, som kan samarbejde professionelt og nærværende både
på det strategiske og operationelle plan.  

Ledelsesmæssige opgaver
og kompetencer
 
Som leder skal du stå på to ben:
Et fagligt og et ledelsesmæssigt. Så ligesom vi forventer en relevant, faglig,
videregående uddannelse, forventer vi, at du har, er i gang med eller er
indstillet på at tage en lederuddannelse på diplomniveau.  
 
Du skal motivere
og inspirere medarbejderne til at opleve arbejdet som meningsfuldt og
værdiskabende. Din ledelsesstil er
dialogbaseret, idet du forstår værdien af at lytte og trække på de ressourcer,
dine ansatte repræsenterer. Du skal understøtte og udvikle dine
medarbejderes faglighed og kompetencer, således at de kan arbejde konstruktivt
og hensigtsmæssigt med deres opgaver. Du skal stå stærkt i dit lederskab og derved skabe
tydelighed om strategisk retning og prioritering af opgaver. 
 
Samtidig skal du kunne stå fast
på dine mål og have den nødvendige ro og beslutningskraft – også i komplekse
beslutningsprocesser, hvor der kan være modstand. 
 
Udover at være leder af medarbejdere skal du også
være del af et lederteam, der tæller tre ledere og en chef. Ledelsesteamet
fungerer som et sparrings- og arbejdsfællesskab, hvor værdigrundlaget bygger på
åbenhed, nysgerrighed og tillid, så man som leder udfordres og udvikles i sine
faglige og ledelsesmæssige opgaver i et med- og modspil blandt
ledelseskolleger.  
Du skal i teamet bidrage til, at chefområdet udnytter dets samlede potentialer;
går i samme retning, og at både ledere og medarbejdere trækker på samme hammel
og i fællesskabelsen opnår synergi.  
 
Sønderborg
Kommunes ledelsesgrundlag finder du her Ledelsesgrundlag
 
Faglige og personlige kompetencer 
Vi forventer, at du  
 
 • Har erfaring med offentlig udbud- og/eller
  digitaliseringsområdet 
 • Har projektledelseserfaring med stor vægt på forandringsprocesser 
 • Har grundlæggende IT-teknisk og
  udbudsjuridisk forståelse
 • Har fingeren
  på pulsen i forhold til udviklingen på områderne og i det hele taget en
  naturlig interesse for IT og konkurrenceudsættelse inden for den kommunale
  sektor
 
Som
person lægger vi vægt på, at du kan matche nogle af følgende kompetencer: 
 
 • Er en, som kan samle afdelingen
  og videreudvikle en konstruktiv teamkultur. 
 • Har stærke sociale kompetencer –
  er god til at opbygge og vedligeholde relationer 
 • Er systematisk i din tilgang til
  opgaveløsninger 
 • Er en god facilitator i forbindelse med styring
  af forandringsprojekter 
 • Tror på værdien af at give konstruktiv
  feedback i forhold til opgavevaretagelsen  
 • Er tilgængelig og synlig som personaleleder
  og som med sin person og faglighed er en troværdig og tillidsskabende rollemodel 
 • Er god til at anvende præcis og passende
  kommunikation i øjenhøjde med forskellige typer modtagere 
 • Har en
  nysgerrighed og vilje til at udforske de enkelte områder i kommunen i forhold til behov og potentialer 
 
Digitalisering og Udbud 
Digitalisering og Udbud er organisatorisk forankret i
chefområdet Strategi og Udbud i forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø, men understøtter
hele organisationen. 
Afdelingen
består af to teams med i alt 10 medarbejdere, som alle arbejder med egne opgaver. De er engagerede bidragsydere til et
arbejdsfællesskab præget af dialog og fælles ansvar. Afdelingens medarbejdere
arbejder LEAN orienteret i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes overordnede principper.  
 
Løn og ansættelsesforhold 
Afdelingsleder
for Digitalisering og Udbud forventes at tiltræde stillingen pr. 1. april 2019.  
Ansættelse og aflønning finder
sted i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og
relevant organisation.  
 
Ansættelsesprocedure  
Send ansøgning senest mandag den 4. marts 2019.
Ansættelsessamtaler finder sted den 8. marts 2019.  
 
Ansættelsesudvalget består af: 
Søren Jensen, Chef for Strategi og Udbud 
Bo Mathiasen, Afdelingsleder IT Service 
Mette Reus Hansen, Udbudskonsulent,
Digitalisering og Udbud 
Daniel Balslev Heath, Analysekonsulent og TR,
Økonomisk Team 
 
I forbindelse med ansættelsesforløbet bliver der
anvendt profiltest fra Garuda. Du modtager en tilbagemelding på profilen i forbindelse med
ansættelsessamtalen.  
 
Vil du vide mere
Kontakt Strategi og Udbudschef Søren Jensen på
mobil: 21578897 eller mail: 

Afdeling

Økonomi, Teknik og Miljø

Ansøgningsfrist

2019-03-04T23:59:59

Stillingskategori

Ledelse

Kontaktperson

Tove Wilhelmsen

Kontaktoplysninger

27 90 66 52